Přední světový výrobce kitů pro detekci rostlinných patogenů a GMO

ATCC biological standards are vital to assuring reliability of research results, reproducibility of experimentation, and consistency in the scientific method. Standards from ATCC also help researchers and scientists in a wide range of industries ensure safety and quality in their products

Německý producent nové generace "NEXT GENERATION" kitů a metod pro extrakci nukleových kyselin umožňující větší kvalitu, rychlost a pohodlí při získávaní výsledků

                                                                                                                             

             Kanadská společnost, která dodává cenově výhodné kolonkové a mikrodestičkové kity na izolaci a purifikaci DNA, RNA (z mRNA i z celkové                                               RNA), plazmidů, baktérií, rostlin, hub, živočišných vzorků a vzorků půdy.

                                                                                                                    

                  Široká řada laboratorních přístrojů- třepačky, míchačky, rotátory, inkubátory, autoklávy, cyklery, centrifugy, vodní lázně a další

                                                                                                                          

                        Dánský výrobce špiček, pipet, zkumavek, PCR destiček nejvyšší kvality i přístrojů-třepaček, míchaček, vortexů, centrifug, rotátorů 

                                                                  

                                                                                                 

                                                                                Produkty pro molekulární a buněčnou biologii 

                                                                                                                         

              více než 400 různých real-time PCR detekčních kitů pro detekci lidských patogenů, veterinárních nemocí, pravosti i kontaminací potravin,                                                                              detekce biologických hrozeb, varianta ADVANCE (s IC) 

                

                                         real-time PCR detekční kity i na zakázku, izolační kity pro DNA/RNA, mikrobiální fylogenetická identifikace

                                                                                                              Výsledek obrázku pro ingos

                      Český výrobce laboratorních přístrojů (rotační odparky, termostatické lázně,hydrolyzační blok , chladící cirkulační jednotka a další)

                                                                                                     

           Přední evropský výrobce přístrojů (FR) a příslušenství pro mikrobiologickou analýzu (manuální a automatické počítačky koloniíí a další)

                                                                                                                     

                  Vývoj a výroba vysoce citlivých in-vitro diagnostik:

 • Chemiluminiscenční eseje a ELISA kity: Inzulín, Proinzulín, Chromogranín A, Adiponectín, CRP, Oxidovaný LDL, C-peptid, Glargín (Lantus®), RBP, TNF-alpha
 • ELISA testy na stanovení obou typů inzulínu – endogenního i terapeutického
 • Chemiluminiscenční detekční reagencie a pozitivní kontroly

                

  Ochrana laboratoří, přístrojů a buněčných kultur před mikroorganizmy nebo nežádoucí DNA - DNA Remover, Mycoplasma-Off, ZellShield, WaterShield:

 • Detekce mykoplasmy a mikroorganismů + jejich genomické DNA standardy
 • Detekce vodních patogenů – Legionella, Pseudomonas, E. coli
 • PCR produkty - PCR kalibrační standardy, PCR ultra čistá voda, Proteináza K; DNA extrakce z různych vzorků
 • Kity pro validaci PCR termocyklerů
 • Kity pro izolaci DNA/RNA

                                                                                                                 

                                                 Nippon Genetics -japonská firma s vysoce kvalitními produkty pro Life Science                               

           

                  Kvalitní, citlivé, výkonné a cenově velice výhodné enzymy a PCR mixy pro PCR, RT PCR, Real Time PCR a Real Time RT PCR:

 • Endpoint a Real-Time PCR enzymy a master mixy (i s barvičkou na gel)
 • cDNA syntéza
 • One-step PCR a qPCR
 • DNA markery – kvalitativní a současně kvantitativní

                                                 

                                                                                                        

      Kvalitní přístroje pro citlivé měření koncentrace nukleových kyselin a proteinů. Přístroje pro měření luminiscence a mikrodestičkové metodiky:

 • Mikroobjemový spektrometr 
 • ELISA pracovní stanice - Crocodile (5 přístrojů v jednom)
 • Různe druhy luminometrů (i přenostné), pro různe druhy zkumavek- Sirius
 • Mikrodestičkové luminometry - Orion
 • Mikrodestičkové promývačky – Zoom

      

Gel dokumentační systémy, UV transiluminátory, vysoce citlivé systémy pro chemiluminiscenci, fluorescenici  a in vivo aplikace