Kategorie

          AKTUALITY     


Hledáme posilu do našeho týmu na místo ochodního zástupce - více informací zde

Slavíme 25 let 

25% sleva na vybrané produkty PCRbiosystems


WORKSHOP-Vilber
přístroje pro gelovou dokumentaci, fluorescenci, chemiluminiscenci a dokumentaci in vivo dne 18.9.2018


NEXT GENERATION KITY pro izolaci nuklových kyselin od firmy BioECHO-nová technologie- významně méně kroků ve srovnání s protokoly "bind–wash–elute" (o 50-70% méně kroků) a tím drasticky zkrácený čas potřebný k izolaci (2-5xrychlejší, v závislosti na aplikaci)Produkty pro stabilizaci NK ve vzorku a stabilizaci/archivaci purifikované DNA/RNA

>genesig qPCR kity pro detekci patogenů

PCRBIOSYSTEMS-produkty pro PCR, qPCR...podívejte se na naše nové video

SwabUp™ Lab Monitoring kit- kit pro monitoring DNA kontaminace hot-spotů v laboratořích molekulární biologie

FastGene RNA - Kit pro izolaci RNA z tkání a buněčných kultur-superb performance in purifying high quality RNA

logo rbiopharm

RIDA®GENE STI Mycoplasma Panel assay je real-time PCR test pro přímou kvalitativní detekci a diferenciaci Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium Ureaplasma urealyticum/parvum v humaních vzorcích moče a genitálních stěrů.


logo rbiopharm

Nové real-time PCR testy pro kvalitativní a kvantitativní detekci Akkermansia muciniphila  a  Faecalibacterium prausnitzii DNA ve vzorcích stolice:RIDA®GENE Akkermansia muciniphila & RIDA®GENE Faecalibacterium prausnitzii

Cellab® Bioreactor System

>Prodej předváděcích přístrojů-real-time PCR cykler


>Detekce respiračních infekcí-sety RIDA®GENE


>RIDA®GENE Helicobacter pylori 

Real-time PCR assay pro citlivou, specifickou detekci a diferenciaci Helicobacter pylori a její rezistence ke clarithromycinu

>PCRBIO Rapid Extract PCR Kit-rychlá extrakce DNA s vysoce rychlou a specifickou DNA amplifikací. PCR ready DNA v 15 minutách

>Primer design produkty
>Clean Circulating DNA Kit
>RIDA®GENE Trichomonas vaginalis


DODACÍ PODMÍNKY

Všeobecné informace

Zákazníkem tj. kupujícím může být pouze fyzická nebo právnická osoba s platným identifikačním číslem (IČ). Prodávající výslovně vylučuje, aby účastníkem smlouvy mohl být spotřebitel tak, jak je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ).

Dodavatel je vždy společnost Bio-Consult Laboratories spol. s r.o , Praha 4, IČ:49617281, DIČ: CZ49617281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 21406. 

Všechny informace i ceny uvedené v tomto katalogu a ceníku nejsou návrhem smlouvy a mohou podléhat změnám, a proto si aktuálnost všech údajů ověřte dříve, než byste na jejich základě posílali objednávku. Můžete tak učinit telefonicky 244471239, 241729792 nebo na info@bioconsult.cz

Vzhledem ke skutečnosti, že uváděné informace v našem katalogu nejsou závaznou nabídkou, vyžádejte si prosím podrobné informace k přístrojům, o které máte zájem.

Společnost Bio-Consult Laboratories spol. s r.o. nemůže přijmout odpovědnost za škody vzniklé nesprávným či nevhodným použitím výrobku, nedodržením instrukcí výrobce, neoprávněnými zásahy do přístroje, neodbornou manipulací a špatnou údržbou výrobku.

Obrázky uvedené v katalogu jsou pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s daným výrobkem.

OBJEDNÁVKY:

Objednávat zboží i servisní služby je možné e-mailem, faxem či dopisem. Objednávky doručené e-mailem potvrzujeme také e-mailem, pokud nedostanete během 24 hodin potvrzení vaší e-mailové objednávky, pak pravděpodobně nedošla. Objednávky došlé faxem nebo dopisem obecně nepotvrzujeme (pokud to není v objednávce výslovně vyžádáno), ověřte si proto raději, zda vaše faxová či písemná objednávka byla doručena.

CENY A DOPRAVA:

Všechny ceny v tomto katalogu jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%. 

Uvedené ceny zahrnují zboží a jeho dopravu na místo určení.* 

*U objednávek, jejichž celková hodnota nepřesáhne 1000 Kč bez DPH bude účtováno balné a dopravné ve výši 150 Kč+DPH 21%.

  U zboží, které musí být přepravováno chlazené či zmražené, bude účtován poplatek ve výši 300 Kč+DPH 21%

Stornování závazné objednávky před dodáním zboží je možné pouze na základě písemné vzájemné dohody. Na našich webových stránkách www.bioconsult.cz jsou ceny průběžně aktualizovány. U některého zboží cenu neuvádíme a sdělíme ji na vyžádání. V průběhu roku probíhají různé promo akce, kdy můžete jednotlivé produkty koupit za výhodnější cenu. Sledujte naše novinky, které uvádíme na našich webových stránkách www.bioconsult.cz

U produktů firmy BIOBASIC-kategorie kultivační media  a rekombinantní proteiny jsou zvláštní podmínky při objednání:

  • Dodací doba pro kultivační media  a rekombinantní proteiny je 3-4 týdny.

  • U objednávek pod 10 000 Kč (bez DPH) bude účtováno dopravné ve výši 3900 Kč (bez DPH).

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ:

Odběratel je povinen Zboží převzít v místě sídla Odběratele nebo v místě dodání zboží, které je uvedeno v Objednávce. Podle druhu Zboží bude Dodavatelem určen způsob jeho předání a převzetí. Bez výjimky musí být převzetí písemně potvrzeno Odběratelem, a to buď protokolárně, nebo na dodacím listu ke Zboží. Pro případ, že zboží bude Odběrateli dodáno prostřednictvím 3 osoby, je Odběratel povinen jakékoliv vady obalu, které by mohly způsobit poškození zboží reklamovat při dodání zboží a odmítnout jeho převzetí z důvodu poškození. Pro případ, že tak neučiní, nebude Dodavatelem uznána jeho reklamace z důvodu poškození zboží během přepravy nebo dodání poškozeného zboží. Vlastnictví ke zboží přechází na Odběratele až po zaplacení Ceny Zboží.  Nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele okamžikem podpisu předávacího protokolu nebo okamžikem doručení.

BALENÍ:

Pokud je uvedena velikost balení, cena odpovídá jednomu balení uvedené velikosti. Pokud není velikost balení uvedena, cena odpovídá jednomu kusu. Minimální množství, které lze dodat, je jedno balení uvedené velikosti s uvedenou cenou.

ZÁRUKA:

Na veškeré zboží jsou poskytovány záruční lhůty různé délky, informace o délce a podmínkách záruky jsou uvedeny v nabídkách. V záruční době je odstranění závady zcela zdarma, neúčtuje se ani cestovné, ani práce, ani čas, ani náhradní díly. Použití výrobku k jiným účelům než určeným, které vyplývají z prospektové dokumentace a ke kterým je výrobek určen výrobcem, může vést k neuznání záruky za výrobek.