AGDIA logo

Přední světový výrobce kitů pro detekci rostlinných patogenů a GMO

                                        

LIQUID HANDLING PRODUCTS for the use in laboratories worldwide. The product range includes pipette tips, filter tips, pipettes, tubes and products for filtration and purification of biomolecules and also lab instruments

                                                              

Prvotřídní přístrojové vybavení a spotřební materiál pro PCR a elektroforézu nukleových kyselin a proteinů:

 • Agaróza - v prášku i tabletách
 • Nezávadná agarózová barvička - HydraGreen Safe DNA Dye
 • Vortexy, rotátory, rolery, mikrocentrifugy a suché lázně (různé bloky)
 • PCR termocykléry (LUX, AGILE, SLIM) a tkáňový homogenizátor

                                        LGC Logo 

ATCC biological standards are vital to assuring reliability of research results, reproducibility of experimentation, and consistency in the scientific method. Standards from ATCC also help researchers and scientists in a wide range of industries ensure safety and quality in their products

                                                         

Německý producent nové generace "NEXT GENERATION" kitů a metod pro extrakci nukleových kyselin umožňující větší kvalitu, rychlost a pohodlí při získávaní výsledků

                                                                        BioBasic

Kanadská společnost, která dodává cenově výhodné kolonkové a mikrodestičkové kity na izolaci a purifikaci DNA, RNA (z mRNA i z celkové RNA), plazmidů, baktérií, rostlin, hub, živočíšných vzorků a vzorků půdy.

                                       Biomatrica logo

Biomatrica provides diagnostics manufacturers with the ability increase market share by chemically stabilizing assay reagents and samples. Biomatrica’s innovative stability technologies preserve biological materials, such as DNA, RNA, proteins, cells and entire assays.

                                                         logo

                                                          BIOTOOLS CO., LTD

"TOOLS" specializes in bringing scientists "total solution" products for all applications of biomedical research from DNA to proteins including molecular biology reagents (immunology, PCR, qPCR and nucleic acid purification kits etc.), We also provide customized products (miRNA mimics and inhibitors, siRNA synthesis and peptide synthesis) and service platform that includes NGS (Next Generation Sequencing), Genome Editing (CRISPR/Cas), Proteomics, Metebolomics and other services.

                                                        

Široká řada laboratorních přístrojů- třepačky, míchačky, rotátory, inkubátory, autoklávy, cyklery, centrifugy, vodní lázně a další

                                                      CAPP logo

Dánský výrobce špiček, pipet, zkumavek nejvyšší kvality

                                                        logo clenanna           

Biotechnologická společnost, která se zaměřuje na vývoj a výrobu paramagnetických kuliček. Kuličky je možné použít na purifikaci nukleových kyselin ze široké škály vzorků a na další aplikace:

 • DNA purifikační kity (krev, bukální sliznice, FFPE bloky, myší ocásky, rostlinná DNA, plazmidová DNA, DNA ze slin a tkání)
 • RNA purifikační kity (krev, FFPE bloky)
 • Příprava databází pro NGS a Sangerovo sekvenování
 • Kity pro DNA normalizaci a koncentraci
 • Kity pro size selection DNA fragmentů a Clean Up
 • Zařízení na magnetickou separaci

.

                                                            Cellab

Společnost Cellab vyvinula jednoduchý, flexibilní a spolehlivý jednorázový Bioreaktor, který imituje stabilní a sterilní podmínky růstu buněk in vivo. Bioreaktor dosahuje vysoké hustoty buněk a reprodukovatelnosti s minimálním zásahem do vysoce efektivního procesu kultivace. Představuje revoluční a bezkonkurenční systém na kultivaci mezenchymálních kmenových buněk, monoklonálních protilátek, biosyntetické kůže a 3D tkání (např. chrupavka, kost).

                                                                                                 

                                                      Produkty pro molekulární a buněčnou biologii 

                                                   

Zaměřuje se na syntézu oligonukleotidů a genů:

 • DNA, RNA oligonukleotidy a siRNA
 • Sekvenování a Next Generation Sequencing
 • Syntéza genů
 • Optimalizované aplikační oligonukleotidy

                        

více než 400 různých detekčních kitů pro detekci lidských patogenů, veterinárních nemocí, pravosti i kontaminací potravin, detekce biologických hrozeb, varianta ADVANCE (s IC) a STANDARD (bez IC)

                                                

GeneDireX je výrobce reagencií nejvyšší kvality pro molekulární biologii. Hlavní produkty zahrnují  DNA a Protein Ladders, Gel Staining Reagents, Nucleic Acid Purification Systems, Molecular Biology Reagents, Lab Consumables.

                                                         Výsledek obrázku pro ingos

Český výrobce laboratorních přístrojů (rotační odparky, termostatické lázně,hydrolyzační blok , chladící cirkulační jednotka a další)

                                

Přední evropský výrobce přístrojů (FR) a příslušentsví pro mikrobiologickou analýzu (manuální a automatické počítačky koloniíí a další)

                                                            

Vývoj a výroba vysoce citlivých in-vitro diagnostik:

 • Chemiluminiscenční eseje a ELISA kity: Inzulín, Proinzulín, Chromogranín A, Adiponectín, CRP, Oxidovaný LDL, C-peptid, Glargín (Lantus®), RBP, TNF-alpha
 • ELISA testy na stanovení obou typů inzulínu – endogenního i terapeutického
 • Chemiluminiscenční detekční reagencie a pozitivní kontroly

                                                   

Ochrana laboratoří, přístrojů a buněčných kultur před mikroorganizmy nebo nežádoucí DNA - DNA Remover, Mycoplasma-Off, ZellShield, WaterShield:

 • Detekce mykoplasmy a mikroorganismů + jejich genomické DNA standardy
 • Detekce vodních patogenů – Legionella, Pseudomonas, E. coli
 • PCR produkty - PCR kalibrační standardy, PCR ultra čistá voda, Proteináza K; DNA extrakce z různych vzorků
 • Kity pro validaci PCR termocyklerů
 • Kity pro izolaci DNA/RNA

                                                               

 Nippon Genetics -japonská firma s vysoce kvalitními produkty pro Life Science                               

                                                     

Kvalitní, citlivé, výkonné a cenově velice výhodné enzymy a PCR mixy pro PCR, RT PCR, Real Time PCR a Real Time RT PCR:

 • Endpoint a Real-Time PCR enzymy a master mixy (i s barvičkou na gel)
 • cDNA syntéza
 • One-step PCR a qPCR
 • DNA markery – kvalitativní a současně kvantitativní

                                                    

zákaznické, lidské, myší, krysí genotypovací assaye (FAM, VIC)

Lidská, myší, krysí kontrolní cDNA biobanka,

geNorm – kity pro selekci optimálního referenčního genu,

Vnitřní kontroly inhibice PRC

Housekeeping geny

DNAasa, UDGasa, master mixy

                                                           R-Biopharm

Molekulární diagnostické kity pro PCR diagnostiku infekcí trávicího traktu, dýchacího ústrojí a nozokomiálních infekcí. RIDA®GENE kity spolupracují s širokou řadou rozšířených real-time cyklerů a proto přinášejí při zachování kvality diagnostických výsledků úsporu spojenou se spotřebním materiálem.

                                                                    

Kvalitní přístroje pro citlivé měření koncentrace nukleových kyselin a proteinů. Přístroje pro měření luminiscence a mikrodestičkové metodiky:

 • Mikroobjemový spektrometr - Colibri
 • ELISA pracovní stanice - Crocodile (5 přístrojů v jednom)
 • Různe druhy luminometrů (i přenostné), pro různe druhy zkumavek- Sirius
 • Mikrodestičkové luminometry - Orion
 • Mikrodestičkové promývačky – Zoom

                 

Gel dokumentační systémy, UV transiluminátory, vysoce citlivé systémy pro chemiluminiscenci  a in vivo aplikace

                                                            

Výrobce laboratorního zařízení s více než 30ti letou tradicí.

Produktové řady zahrnují: Inkubátory, pícky,  autoklávy, vodní lázně, ultrazvukové lázně, třepačky, míchačky, centrifugy, mixery, pumpy, a další