Kategorie

          Novinky          


BLooK- blue light LED transilluminator

FastGene RNA - Kit pro izolaci RNA z tkání a buněčných kultur-superb performance in purifying high quality RNA


PCR Logo

qPCRBIO Library Quantification Kit -qPCR-based method for the quantification of libraries prepared for Illumina® NGS systems.

logo rbiopharm
RIDA®GENE STI Mycoplasma Panel assay je real-time PCR test pro přímou kvalitativní detekci a diferenciaci Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium Ureaplasma urealyticum/parvum v humaních vzorcích moče a genitálních stěrů.


logo rbiopharm

Nové real-time PCR testy pro kvalitativní a kvantitativní detekci Akkermansia muciniphila  a  Faecalibacterium prausnitzii DNA ve vzorcích stolice:RIDA®GENE Akkermansia muciniphila & RIDA®GENE Faecalibacterium prausnitzii

Permagen -Magnetické separační stojánky

Permagen -Destičky pro magnetickou separaci 

Cellab® Bioreactor System


Produkty pro stabilizaci NK ve vzorku a stabilizaci/archivaci purifikované DNA/RNA


Nové referenční standardy  pro validaci cfDNA assays

>Prodej předváděcích přístrojů


>Detekce respiračních infekcí-sety RIDA®GENE


>RIDA®GENE Helicobacter pylori 

Real-time PCR assay pro citlivou, specifickou detekci a diferenciaci Helicobacter pylori a její rezistence ke clarithromycinu

>PCRBIO Rapid Extract PCR Kit-rychlá extrakce DNA s vysoce rychlou a specifickou DNA amplifikací. PCR ready DNA v 15 minutách
>genesig qPCR kity pro detekci patogenů
>Primer design produkty
>Clean Circulating DNA Kit
>RIDA®GENE Trichomonas vaginalis


Kontaktujte nás

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C. vložka 21406.

 

Bio-Consult Laboratories, spol. s r. o.

Božejovická 145

Praha 4, 142 01

(DIČ) IČO: (CZ) 49 61 72 81

 

Tel/fax: +420 244 471 239

Tel/fax: +420 241 729 792

 

E-mail: info@bioconsult.cz

Web: www.bioconsult.cz

 

Ředitel

Daniel Dodal

Tel.: 775 100 000

E-mail: dodal@bioconsult.cz

 

Objednávky

Hana Jakubův

Tel.: 736 630 222

E-mail: hana.jakubuv@bioconsult.cz

 

Obchodní zastoupení - Čechy

Ing. Jaroslava Tahalová

Tel.: 736 630 230

E-mail: tahalova@bioconsult.cz

 

 

Obchodní zastoupení - Morava

MVDr. Ludmila Lukeszová

Tel.: 736 630 210

E-mail: lukeszova@bioconsult.cz