Kategorie

          Novinky          


BLooK- blue light LED transilluminator

FastGene RNA - Kit pro izolaci RNA z tkání a buněčných kultur-superb performance in purifying high quality RNA


PCR Logo

qPCRBIO Library Quantification Kit -qPCR-based method for the quantification of libraries prepared for Illumina® NGS systems.

logo rbiopharm
RIDA®GENE STI Mycoplasma Panel assay je real-time PCR test pro přímou kvalitativní detekci a diferenciaci Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium Ureaplasma urealyticum/parvum v humaních vzorcích moče a genitálních stěrů.


logo rbiopharm

Nové real-time PCR testy pro kvalitativní a kvantitativní detekci Akkermansia muciniphila  a  Faecalibacterium prausnitzii DNA ve vzorcích stolice:RIDA®GENE Akkermansia muciniphila & RIDA®GENE Faecalibacterium prausnitzii

Permagen -Magnetické separační stojánky

Permagen -Destičky pro magnetickou separaci 

Cellab® Bioreactor System


Produkty pro stabilizaci NK ve vzorku a stabilizaci/archivaci purifikované DNA/RNA


Nové referenční standardy  pro validaci cfDNA assays

>Prodej předváděcích přístrojů


>Detekce respiračních infekcí-sety RIDA®GENE


>RIDA®GENE Helicobacter pylori 

Real-time PCR assay pro citlivou, specifickou detekci a diferenciaci Helicobacter pylori a její rezistence ke clarithromycinu

>PCRBIO Rapid Extract PCR Kit-rychlá extrakce DNA s vysoce rychlou a specifickou DNA amplifikací. PCR ready DNA v 15 minutách
>genesig qPCR kity pro detekci patogenů
>Primer design produkty
>Clean Circulating DNA Kit
>RIDA®GENE Trichomonas vaginalis


kat.č.

název

Cena v Kč  bez DPH 21%

Výprodejová cena bez DPH 21%

79217

Buffer EL (1000 ml) 

3843

1922

52906

QIAamp Viral RNA Mini Kit (250)

23900

11950

79656

QIAshredder (250)

9167

4584

19092

Pathogen Lysis Tubes L (50), KG

4527

2264

19092

Pathogen Lysis Tubes L (50), KG

4527

2264

63206

DyeEx 2.0 Spin Kit (250)

18396

7358